Portal WEB del municipi d' de Vilada
mapa WEB e-mail de contacte  home
visites: 578723 13 usuaris actius dissabte, 25 - de març - 2017
Monument Teia, els gegants, Mantís i una vista del municipi
Esteu a:  El municipi iconaSituem-nos!
Accés a les principals fonts de cartografia del municipi

La Diputació de Barcelona proporciona molta informació d'interès dels municipis i també una acurada cartografia.

Pla general d'ordenació urbana

El pla general d'ordenació urbana és l'instrument d'ordenació integral del territori del terme municipal i de conformitat amb la legislació urbanística vigent definieix els elements bàsics de l'estructura general i orgànica del territori i classifica el sòl establint els règims jurídics corresponents a cadascuna de les seves classes i categories.

 
Ajuntament de Vilada CIF: P0830000F
Pl. Vila, s/n Tel. 938238128 Fax 938238803 vilada@diba.cat
Diputació de Barcelona