Portal WEB del municipi d' de Vilada
mapa WEB e-mail de contacte  home
visites: 578717 7 usuaris actius dissabte, 25 - de març - 2017
Tota la informació que genera l'ajuntament i els serveis que se'n deriven
Esteu a:  Ajuntament iconaGestió i tràmits

Tria de gestions

Certificats i altres
Informació i tràmits administratius on-line:

Volem ajudar-vos a fer més fàcils el tràmits que normalment requereixen desplaçament a l'ajuntament. En aquest espai podreu trobar diferents documents per descarregar perquè vegeu les dades necessàries per formalitzar les instàncies i documents abans que us desplaceu a l'ajuntament.

Aquí trobareu la informació i els requeriments a seguir abans de fer els següents tràmits:

Informacions i gestions relatives als impostos municipals

Enllaç on es troben totes les informacions i gestions relatives als impostos municipals.
S'hi poden efectuar pagaments, domiciliacions bancàries i tota mena de tràmits, inclosos aquells que requereixen signatura digital.

Plataforma TRAM. Formularis dels tràmits disponibles on-line
A través dels serveis electrònics del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, l'Ajuntament de Vilada facilita els següents tràmits on-line:


Veure enllaç:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=449


e-FACT
Servei de recepció de factures electròniques per part dels proveïdors de l'Ajuntament de Vilada:

La presentació de factures electròniques es realitza a través de l'e-FACT, que és el servei que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (CAOC) posa a l'abast de totes les administracions públiques catalanes.

Per tal que la factura tingui validesa legal ha d'estar signada digitalment amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat. Concretament, la signatura electrònica ha de ser reconeguda per CatCert. Per a més informació podeu consultar:
http://www.catcert.cat

Accedir a la bústia de lliurament de factures de l'Ajuntament de Vilada:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=809

Pot consultar tota la informació referent a la gestió i lliurament de factures electròniques a l'administració:
https://web.aoc.cat/suport/e-fact/


WEB: Instància Genèrica
WEB: Cita amb càrrec electe o tècnic municipal
WEB: Queixes / suggeriments / incidències
WEB: Volant d'empadronament actual
WEB: Volant d'empadronament històric
WEB: Volant de convivència actual
WEB: Volant de convivència històrica
WEB: Certificat de qualificació urbanística
WEB: Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
WEB: Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
WEB: Subvencions a entitats
WEB: Llista general de tots els tràmits activats
 
Ajuntament de Vilada CIF: P0830000F
Pl. Vila, s/n Tel. 938238128 Fax 938238803 vilada@diba.cat
Diputació de Barcelona