Portal WEB del municipi d' de Vilada
mapa WEB e-mail de contacte  home
visites: 578743 33 usuaris actius dissabte, 25 - de març - 2017
Tota la informació que genera l'ajuntament i els serveis que se'n deriven
Esteu a:  Ajuntament iconaPerfil de contractant
Perfil de contractant

En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’Ajuntament de Vilada ha creat aquest apartat per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l’Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

 
Ajuntament de Vilada CIF: P0830000F
Pl. Vila, s/n Tel. 938238128 Fax 938238803 vilada@diba.cat
Diputació de Barcelona