Portal WEB del municipi d' de Vilada
mapa WEB e-mail de contacte  home
visites: 578727 17 usuaris actius dissabte, 25 - de març - 2017
Tota la informació que genera l'ajuntament i els serveis que se'n deriven
Esteu a:  Ajuntament iconaPresentació
Benvinguda als internautes

Sigeu benvinguts totes aquelles persones que per primer cop visiteu el nostre poble i la nostra web, i als que ja ho heu fet altres cops, també! No dubteu en saber més coses d'aquest poble acollidor, plural i divers. Un poble per a viure-hi i per compartir.

Vilada és un municipi hereu del treball de molts homes i dones que s'ha anat transformant per evolucionar amb el temps i superar limitacions anteriors per donar als viladencs unes millores quantitatives i qualitatives en els seus serveis i en el seu entorn.

Vilada és capaç de reunir en la seva vida quotidiana les més diferents activitats dins els diversos teixits associatius que hi formen part. Les associacions, els col·lectius i la nostra gent són el principal potencial que ha fet arribar el poble fins al present i que l'impulsa sense aturar-se cap al futur.

Veniu a visitar-nos i trobareu un poble amb personalitat pròpia i amb un clima i entorn magnífic.

Veniu i sereu molt ben rebuts!!!

 
Ajuntament de Vilada CIF: P0830000F
Pl. Vila, s/n Tel. 938238128 Fax 938238803 vilada@diba.cat
Diputació de Barcelona